HALBES TEKNOLOJİSİ

Şirketimizce üretilen rüzgâr türbinleri sahip olduğu “İkili kanat” sistemiyle ‘dünyanın en verimli kanat profillerinden’ birisi olmayı başarmıştır. Diğer türbinlerden farklı olarak, enerji üretimi için gereken rüzgâr hızını (2.5 m/s) en alt düzeye çekmiş ve böylece düşük rüzgâr hızında bile istenilen enerjiyi üretmeyi başarmıştır.

İkili kanat profilinin temel esasları, aerodinamik kurallardan oluşur. Verim ve güç artışının esası, profil yüzeylerinde basınç artırma ve basınç düşürme bölgeleri oluşturularak netice alınmasıdır. Oluşturulan yüksek basınç ve alçak basınç bölgeleri arasında başka hiçbir kanat profilinde olmayan basınç kuvvetinin sürekli hücum kenarı yönlü olmasıdır. Bilindiği üzere standart kanatlarda akışa dik yönlü kaldırma kuvveti ve akış yönünde de sürükleme kuvveti oluşmaktadır. Başmühendisimiz Yücel Hökelek’in geliştirdiği İkili Kanat profilinde kaldırma kuvveti ve sürükleme kuvveti kanat profilinin hücum kenarı yönlüdür. Bu durum da kanadın uyguladığı torku artırmaktadır.

Standart kanat profillerinde CL kaldırma katsayısı 1.4 – 1.6 civarında olmaktadır. Halbes Teknolojisinin farkı kanat profilinde CL kaldırma katsayısı 3.2 dir. Bu da ikili kanat profilinin torkunun 2 kat fazla olmasına, dolayısıyla gücün 2 kat fazla olmasını sağlamaktadır.

Şirketimiz bu konudaki AR-GE çalışmalarını bitirmiş olup, 1kW, 5kW, 10kW, 50kW, 100kW ve 315kW’lık rüzgâr türbinleri ile elektrik ihtiyacının tamamını ya da belirli bir kısmını karşılamak için hizmetinizdedir.

İKİLİ KANAT PROFİLİNİN AVANTAJLARI

 1. Aynı rotor çapına göre iki kat yüksek güç üretmesi,
 2. Aynı rotor çapına göre daha düşük rüzgar hızlarında nominal güce ulaşması,
 3. Rüzgar hızı ortalaması düşük bölgelerde rantabl kullanılabilir olması,
 4. Rotor eksenel kuvvet oluşturmadığı için rüzgar türbininin mekanik ömrünün ve kanat ömrünün uzun olması,

RÜZGAR TÜRBİNİNİN AVANTAJLARI?

 1. Kaynağı sonsuzdur.
 2. Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır, atmosferi kirletici etkiye sahip gazların salınmasının önüne geçer, çevre dostudur.
 3. Gerçek ve Tüzel kişilerin üretilen enerjiyi sisteme aktararak kullanmasının önünde bir engel yoktur.
 4. Şebekenin olmadığı yerlerde kurularak bölgeye elektrik verilmesini sağlar.
 5. Ergonomiktir. Az bakım ister. Uzun Ömürlüdür. (25Yıl)
 6. Tasarruf sağlar. Yatırımızı çabucak geri döndürür. Kendin üret kendin tüket anlayışıyla ekonominizi korur.
 7. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının sınırlılığı birçok ülkeyi dışa bağımlı hale getirirken Rüzgar Türbini, enerjide bağımsızlığınızı temsil eder.